PARKERING FÖR FÖRETAG

Kom igång i Parkandos kundportal

All hantering av parkeringstillstånd sker i vår kundportal; parkering.parkando.se. Du som administrerar ditt företags parkering bjuds in av Parkando. Kontakta kundservice@parkando.se för att få inbjudan skickad till dig. 

Se era avtal
Under fliken Mina avtal hittar du samtliga parkeringsavtal. Välj aktuell anläggning under Godkända avtal. 

Kundportal -


Lägg till användare

Inne i avtalet klickar du på Lägg till för att bjuda in de som ska ha tillgång till era parkeringstillstånd.

Både du som administratör och användaren kan lägga in registreringsnummer för sitt eller sina fordon.

Som företag kan ni bjuda in flera användare. Men notera att om fler tillstånd nyttjas samtidigt än vad ni har tillgång till debiteras övriga fordon efter besökstaxa.

Kundportal - 2


Lägg till administratörer

Behöver ni lägga till fler administratörer för ert företag? Under Min profil / Inställningar kan du lägga till fler administratörer för ert konto.