Betala parkering

Här kan du hitta olika sätt att betala din parkering, beroende på om du är besökare eller har kontrakt. 

Besöksparkering

Har du besökt någon av våra anläggningar? Flera av dessa erbjuder möjlighet att betala på plats via antingen Easypark eller Parkster

Kameraavläsning

Har du besökt en av våra anläggningar med automatisk avläsning av registreringsnummer?  Du betalar då avgiften på pay.parkando.se.

Kontraktsparkering

Har du parkeringsabonnemang hos oss och vill se över ditt kontrakt? Det gör du enkelt via att logga in på Mina sidor