Allt du behöver veta om parkering i din BRF

Så löser du utmaningarna

Äger din bostadsrättsförening ett garage? Då vet du också att det finns en hel del utmaningar förknippade med detta. Men det finns också många olika lösningar som gör att du kan få ut mer av ditt garage och därmed också få nöjdare medlemmar, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Här berättar vi hur det går till och vilka lösningar som finns!

Administrationen och hanteringen av ett garage i en bostadsrättsförening tar ofta mycket tid i anspråk för både styrelsen och dess medlemmar. Det är inte ovanligt att det finns för få parkeringsplatser för att möta efterfrågan, vilket leder till konkurrens om lediga platser. Det kan också finnas för många outnyttjade platser vilket gör att värdefull yta står oanvänd. Allt för mycket krångel och oklara regler för kösystem och parkering kan också leda till missförstånd och konflikter som kan vara svåra att hantera.

Men i dag finns det lösningar! Här är allt du behöver veta för att garaget i din bostadsrättsförening ska få den uppmärksamhet den förtjänar.

 

Få ut mer av din parkering i din BRF med hjälp av Parkando

Äger din BRF ett garage? Vi hjälper dig med alla utmaningar kopplat till parkering och mobilitet. 

Så får du ut mer av din parkeringsanläggning

1. Digitalisera garaget

Genom att ha en app som är kopplad till garaget kan mycket administrativt krångel undvikas och en större trygghet skapas.

Med automatiska garagedörrar som är kopplade till appen blir det både enklare för medlemmar att komma in och ut ur parkeringsgaraget, samtidigt som det ökar säkerheten och minskar risken för inbrott.

Att införa ett digitalt kösystem gör det enklare för medlemmar i föreningen att ansöka om en parkeringsplats och se tillgänglighet. Det gör också att du slipper frågor som kan uppkomma vid manuell hantering eftersom det blir tydligare hur kösystemet är uppbyggt och skapar en mer rättvis fördelning av parkeringsplatser.

2. Skapa trygghet

Det är inte heller ovanligt att garage upplevs som ogästvänliga, kanske för att de är dåligt belysta, är skräpiga, luktar illa eller saknar övervakning.

Genom att säkerställa att alla lysrör fungerar och att det finns tillräckligt med ljuskällor som håller garaget välbelyst på kvällen och natten ökar känslan av trygghet. Övervakning är också en viktig faktor för att minska risken för inbrott och skadegörelse. Det finns olika sätt att övervaka parkeringen, exempelvis med hjälp av en kameraövervakning eller en vakt.

Det är också viktigt att hålla parkeringen ren och snygg. Även välkomnande ljud och goda dofter i parkeringen kan göra så att den känns mer välkomnande.

Det kan också ge en stor trygghetskänsla för de som har tillgång till garaget att de vet vem de ska ringa om problem uppstår och att detta nummer är kopplat till någon som svarar dygnet runt.

3. Anpassa antalet parkeringplatser

En viktig faktor är att se till det finns tillräckligt med parkeringsplatser för de medlemmar som har behov av plats. Om du har för få parkeringsplatser är det viktigt att vara tydlig med vem som får parkera var, alternativt begränsa antalet parkeringsplatser per lägenhet.

Det är också möjligt att göra fler, mindre platser för mindre bilar, samt några, färre platser, för större bilar. Du kan också överväga att införa en bilpool. Detta kan hjälpa till att på sikt minska antalet bilar i föreningen och därmed också minska parkeringsproblemen.

Om platser står outnyttjade kan det vara en stor fördel att hyra ut dem till externa gäster. Det finns även möjlighet att använda outnyttjad yta på andra sätt, tillexempel genom att sätta dit smarta skåp i vilka medlemmarna kan ta emot paket eller lämna och hämta kemtvätt.

Elbilsladdning

Parkando hjälper din bostadsrättsförening att komma igång med elbilsladdning.   

4. Tänk på elbilarna

Elbilarna blir allt vanligare och det innebär att föreningen måste skapa plats för elbilsladdare, vilket kan vara både krångligt och tidsödande för den som inte har kunskap eller är van att hantera dessa. Därför är det viktigt att ta hjälp av en leverantör med expertis inom detta område.

Det är också viktigt att se till att det finns tydliga regler och rutiner för laddning. Du kan till exempel sätta upp tidsscheman eller införa avgifter för långtidsladdning.

5. Inför tydliga regler och rutiner

Tydliga regler och rutiner är avgörande för att skapa en trivsam och trygg miljö för medlemmarna och slippa krångel. Det bör finnas regler som beskriver var medlemmarna får parkera, vem som har rätt att parkera där, var gästparkeringen finns och vad som händer om man inte håller sig till reglerna.

Du bör också se till att reglerna är lätta att förstå och följa för alla medlemmar och dess gäster. Tydliga regler och rutiner för parkering kan också hjälpa till att minska överbeläggningen av en eventuell gästparkering.

6. Ta hjälp - överlåt hanteringen av garaget till en trygg partner

Genom att överlåta hanteringen av garaget till en parkeringspartner slipper du alla utmaningar som du kanske upplever i dag. Resultatet blir ökade intäkter, nöjdare kunder och en mer hållbar parkeringsaffär.

Vi kan parkering!

Parkando hjälper dig och din BRF med alla utmaningar kopplat till er parkering.