GUIDE

Parkeringsguide för kommersiella fastighetsägare
Så löser du utmaningarna i dina kontorsfastigheter

För fastighetsbolag med kontorsfastigheter har kraven från hyresgäster och besökare ökat. En digitaliserad användarupplevelse ses som en självklarhet och efterfrågan av effektiva och tillgängliga laddsystem och laddplatser fortsätter att växa. Samtidigt ser vi en stor effekt av hybridarbete på parkeringen då efterfrågan av parkeringsplatser i kontorsfastigheter inte är lika förutsägbart som tidigare.

För att hänga med i utvecklingen och kunna erbjuda attraktiva kontor behöver därför mobilitets- och parkeringsfrågor mer fokus än någonsin. Skött på rätt sätt kan parkeringen vara en mycket lönsam verksamhet för kommersiella fastighetsbolag samtidigt som den har stor påverkan på både kundnöjdhet och hållbarheten i fastigheten.

I den här guiden har vi i tre delar sammanfattat våra främsta tips för att bedriva en optimal parkeringsverksamhet i kontorsfastigheter.