Hitta din nya parkering här 

Här kan du se våra parkeringsanläggningar. Du ser både var du får plats över dagen eller var det finns platser att hyra på längre sikt. Följ anvisningarna kopplad till respektive parkering eller kontakta oss direkt för att påbörja resan mot din egna parkering. 

P-parkering
P-parkering2

Privata anläggningar

Grön markering visar våra privata anläggningar. Här kan du som bor eller arbetar i fastigheten boka parkering.

Publika anläggningar

Orange markering visar våra öppna anläggningar. Här kan du boka parkering, utan att ha någon koppling till fastigheten.