Digital parkeringslösning för Besqab

Så löste Parkando utmaningarna för bostadsutvecklaren

Ett parkeringsgarage är en viktig tillgång och en attraktiv funktion vid nyproduktioner av flerbostadshus. Men det är många delar som ska falla på plats för att garaget ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt och möta de boendes behov.

För bostadsutvecklare är det viktigt att noga tänka igenom både teknik och funktion i god tid. Genom att ta hjälp av en kunnig parkeringspartner tidigt i byggprocessen kan många problem undvikas – och dessutom spara både tid och pengar.

Vi ser att många byggbolag upplever att komplexiteten och utmaningarna kring parkeringen är större än man tidigare trott. Det blir ofta onödiga problem och merarbete om man inte tänker till ordentlig innan, säger Fredrik Meurk, försäljningsansvarig på Parkando.

prkndo besqab case logo

 Parkando hjälper Besqab med att skapa smarta och digitala parkeringsupplevelser i deras projekt i Hagastaden.

Mycket teknik i garage

Enligt Fredrik Meurk finns det många fallgropar i parkeringsprojekt vid nyproduktioner, framför allt när det gäller val av teknik.

­I dag är många delar av ett parkeringsgarage digitaliserat, som till exempel övervakningskameror, larm och passagesystem. Alla laddboxar kommunicerar via ett specifikt protokoll som parkeringsoperatörer använder. Väljer man fel teknik kan det bli problem, säger han.

Smidig lösning för Besqab

Anders Dahlström arbetar som projektledare på Besqab, ett byggbolag som bland annat utvecklar bostadsrätter med tillhörande garage. Parkando har varit med och utvecklat parkeringslösningen i flera av Besqabs bostadsprojekt, bland annat i Hagastaden. Där var utmaningen att skapa en digital parkeringsupplevelse för boende och besökare.

­Bland annat ville vi välja system för en bilpool. Enligt vårt exploateringsavtal med Stockholms stad ska vi ha plats för två bilar i bilpoolen. Utmaningen var att ge personer som inte hade access till garaget tillgång till bilarna, berättar Anders Dahlström.

Här var Parkandos app en trygg och enkel lösning då denna var både kompatibel till bilarnas bokningssystem och kopplad till garageporten. Med hjälp av appen får de som hyr bil tillgång till garaget även om de inte har access till garaget i vanliga fall.

­Det var en väldigt smidig lösning som ingen annan leverantör kunde erbjuda, säger Anders Dahlström.

parkando_webb_16

Parkando utvecklar, förvaltar och förädlar våra kunders parkeringar.   

Sköter all administration

I dag sköter Parkando både administrationen kring uthyrning av parkeringsplatser i Besqabs garage, samt debitering av bilarna i bilpoolen. Anders Dahlström tycker att allt har fungerat väldigt bra.

Tidigare kontakt nästa gång

Vid nästa projekt kommer Anders Dahlström ta kontakt med Parkando mycket tidigare.

­Det finns många fördelar med att tidigt börja samarbeta med en parkeringspartner. De har erfarenhet och kan vara bra att bolla med både avseende val av teknik och avseende utformningen av garageytan, säger han.

 


Tre fördelar för byggbolag att samarbeta med en parkeringspartner 

1
Hjälper till med planeringen
En erfaren partner kompletterar arkitektens jobb och kan optimera utformning och placering av parkeringsplatser för att maximera ytan.
2
Rekommenderar rätt val av teknik
En erfaren partner vet vilka tekniker som fungerar bäst och är kompatibla med varandra.
3
Förvaltar garaget
Om du överlåter ansvaret för administration kring köer och avgifter slipper du allt krångel. Resultatet blir ökade intäkter, nöjdare kunder och en mer hållbar parkeringsaffär.

Vi kan parkering!

Parkando hjälper dig med alla utmaningar kopplat till er parkering.