Del 3: Hållbar parkering

Från garage till mobilitetshub - så involverar du parkeringen i hållbarhetsarbetet
Guide för fastighetsägare med kontorsfastigheter

I dagens snabbt föränderliga värld är hållbarhet inte längre bara ett modeord – utan ett krav från omvärlden, intressenter och hyresgäster. Fastighetsbolag får en allt viktigare roll och har en unik möjlighet att bidra till ökad mobilitet och hållbart resande. Allt från att minska koldioxidavtryck till att spara och utnyttja resurser på bästa sätt faller in under insatser för att ta ett större miljöansvar.

I den här artikeln går vi igenom vad du som kommersiell fastighetsägare bör göra för att involvera parkeringen i ert hållbarhetsarbete. Vi listar aktiviteter som främjar hållbarhet – samtidigt som det ökar fastighetsvärdet och kundnöjdheten.

Zero Waste (of Space) – Nyttja befintliga resurser på bästa sätt 🅿️

Ny tider kräver nya åtgärder. Vi kan konstatera att pandemin har påverkat hur vi arbetar och reser i vardagen. Jobba-hemifrån-effekten gör att behovet av parkeringsplatser i kontorsfastigheter är allt mer volatilt och svåranalyserat. 

Här gäller det för fastighetsägare att modernisera sin parkeringsverksamhet för att kunna erbjuda en relevant lösning för sina hyresgäster. 

En dynamisk parkering innebär att gå från gamla skolans reserverade parkeringsplatser, till att med hjälp av digitala tillstånd erbjuda oreserverade platser. Genom en smart parkeringsapp kan befintliga hyresgäster aktivera parkeringstillstånd efter behov. 

Detta ger i sin tur möjlighet att öppna upp parkeringsytan för externa användare utanför kontorstider för att på så sätt se till att ytan nyttjas under dygnets alla timmar. 

Förutom ekonomiska incitament finns flera miljömässiga fördelar med att införa en dynamisk parkering, då nyttjandet av befintliga resurser optimeras samtidigt som onödiga resor för bilister i jakt på parkeringsplatser minskar.

Parkando_Showroom_Mobility Pool_by_Envise

Elektrifiering - bidra till den hållbara omställningen ⚡️

En parkeringsyta är en viktig del i en smart och hållbar stad. Med framväxten av elfordon är det ett strategiskt drag för fastighetsägare att se över sitt utbud av laddningsstationer. Det tillgodoser inte bara det växande kravet från hyresgäster, utan det positionerar också fastigheten som modern och miljömedveten. Att erbjuda denna nödvändiga infrastruktur uppmuntrar hyresgäster till hållbara transportalternativ och minskar deras koldioxidutsläpp.


Öppna upp för hållbara alternativ 🌱

Att gå från en klassisk parkeringsyta till en modern mobilitetshub innebär att erbjuda flera användningsområden för att främja mobilitet i städerna. Förutom smarta och effektiva parkeringslösningar finns det rum för att erbjuda klimatsmarta alternativ till hyresgästerna i fastigheten. 

Mobilitetstjänster som poolfordon blir allt vanligare och används mer frekvent. Att införa en mobilitespool med elbilar, elcyklar eller varför inte elmopeder, skapar förutsättningar för hyresgäster att resa hållbart.

Att uppmuntra cykling som ett alternativt transportsätt kan avsevärt minska koldioxidavtrycket i samband med pendling. Installera säkra cykelställ på parkeringsplatser och överväg att erbjuda ett cykeldelningsprogram till hyresgästerna. Att främja cykling stöder inte bara hållbarhet utan främjar också en hälsosammare livsstil. Bra va?

Tre steg för att höja hållbarheten i parkeringen

1
Öppna upp parkeringsytan
Gör parkeringsytan tillgänglig för fler användare med en dynamisk parkeringsstrategi. Erbjud flexibla avtal och digitala tillstånd och behåll kontrollen med en smart parkeringsapp. 
2
Digital synlighet

Är det enkelt för externa användare att hitta, boka och få access till parkeringen? Gör din parkering synlig digitalt och förse besökare med tydlig information om avtal, öppettider och regler.

3
Samarbeta med en partner

Att få sin parkering till att bli en modern mobilitetshub är ett stort arbete som kräver action på flera plan. Med hjälp av en erfaren parkeringsoperatör går omställningen snabbare. Kontakta oss på Parkando för att komma igång redan idag. 

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig med omställningen till hållbar mobilitet.