Del 1: Intäkter

Så ökar du intäkterna i din parkeringsverksamhet
Guide för kommersiella fastighetsägare med kontorsfastigheter

Som fastighetsägare vet du redan att parkeringen är både en betydelsefull intäktskälla och viktig faktor för att skapa en attraktiv miljö för hyresgästerna. Att hitta en balans mellan att optimera intäkter och samtidigt skapa nöjda kunder är en ständig utmaning för fastighetsägare. I den här artikeln fokuserar vi på hur du optimerar intäkterna i din parkeringsverksamhet. 

🚨 (SPOILER ALERT – lösningen behöver inte innebära att höja avgifterna). 🚨

Från traditionell till dynamisk parkering – sänk priserna och öka intäkterna 🚙

Utnyttjas din parkering optimalt under dygnets alla timmar? Vanligt förekommande för kontorsfastigheter är att parkeringen endast används under kontorstider, för att sedan stå tomma resterande tid. Samtidigt är efterfrågan av parkeringsplatser hög, särskilt i centrala områden. Att som kommersiell fastighetsägare gå från en traditionell till en dynamisk parkering är därför ofta en lönsam strategi.

Detta innebär att en parkering med 100 platser traditionellt kan hyras ut till maximalt 100 användare, och då betraktas som fullbelagd. En dynamisk parkering däremot öppnar upp för en flexiblare användning av ytan. Att öppna upp garaget för externa (alltså inte enbart hyresgäster), erbjuda oreserverade platser och flexibla avtalsformer som kväll- och helgparkering möjliggör att dessa 100 fysiska platser kan utnyttjas av ännu fler och på så sätt öka intäkterna.

SommarKampanj3

Elbilsladdning - en affärsmöjlighet ⚡️

Användandet av elbilar och behovet av smarta lösningar för laddning fortsätter att öka. För fastighetsägare gäller det att ta vara på denna affärsmöjlighet på bästa sätt. Här uppstår ofta frågor som från fastighetsägaren kräver en tydlig strategi. Hur ska priserna för laddplatser sättas? Vad kan marginalen på förbrukning vara? Finns det ytor för snabbladdare? Vilken betallösning passar bäst och hur säkerställs att flödet för förmånsbeskattning sker på korrekt sätt?

Att som fastighetsägare behöva se över sin strategi för elbilsladdning är ett faktum. Här finns möjligheter att både skapa värde för användarna och samtidigt generera nya intäkter för parkeringsverksamheten.


Digitalisera förvaltningen - ökad kontroll och automatisering ger ökade intäkter 🚀

Att investera i en digitaliserad förvaltning har många fördelar. Administrationen för parkeringsverksamheten är ofta tidkrävande och en administration byggd på pappersavtal och mängder av Excelfiler riskerar att leda både till misstag och försvårad uppföljning. Har rätt kund betalat rätt pris? Vilka platser blir snart lediga? Finns det någon i kön som matchar utbudet av lediga platser?

Med en digitaliserad förvaltning minskar risken för misstag och underlättar för att snabbt kunna tillsätta nya parkörer. Ett intelligent parkeringssystem effektiviserar köhanteringen genom att ge förslag på nya parkörer från kölistan för att se till att inga platser behöver stå tomma i väntan på onödig administration. 

Ta hjälp - öka intäkterna med hjälp av en parkeringspartner 🦾

Vi upplever att fastighetsägare ofta vet vad de vill få ut av sin parkering - men ofta saknar tiden, verktygen och kunskapen för att ta sig dit. Som parkeringsoperatör ser vi på Parkando till att parkeringsverksamheten är effektiv, digital, intäktsbringande och hållbar. För att lyckas med detta utgår vi alltid från varje fastighetsägares unika behov och skräddarsyr våra lösningar för varje fastighet vi förvaltar.

Vill du veta mer hur Parkando kan göra livet enklare för dig som fastighetsägare? Hör av dig till oss idag. 

3 tips: Så maximerar du intäkterna i din parkeringsaffär

1
Se över ert erbjudande

Att modernisera parkeringserbjudandet har stor påverkan på intäkterna. Oreserverade platser, flexibla avtalsformer, balans mellan extern och intern uthyrning är bara några faktorer att ta ställning till för att maximera intäkterna för parkeringen. 

2
Ta fram en ladd-strategi

Lyckas med elbilsladdningen genom att ta fram en tydlig laddstrategi. Att erbjuda en enkel och smidig kundupplevelse kopplat till laddning är en väl värd investering och kan bli parkeringens nya kassako. 

3
Digitalisera förvaltningen

Minskad administration, ökad kontroll och en effektiv tillsättningsmaskin. Digitaliserad förvaltning är en no-brainer för att lyckas med lönsamheten i er parkeringsaffär. 

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig att utveckla din parkering.