Vi förvaltar din parkering,
så att du slipper.

Parkandos målsättning är att ge ett ökat värde på våra kunders parkeringsytor och därmed en smidigare lösning till våra gemensamma parkörer.

Högre beläggning, elbils-pooler, laddstationer och varuleveranser direkt till bilen är alla saker vi kan bidra med för att tillgodose våra gemensamma parkörers behov. På så vis höjer vi värdet på din parkeringsyta.

Vårt erbjudande

Förenkla

Parkando förenklar er vardag med hjälp av en rad lösningar för administrering och kontroll av er parkering. Dessutom digitaliserar vi hela parkeringsprocessen vilket bland annat gör att det fysiska avtalets tid är förbi. Vi frigör tid åt er som ni kan lägga på annat!

Optimera

Tillsammans optimerar vi er parkeringsyta! Vi ser till att just er parkering används på bästa möjliga sätt med hänsyn till nyttjandegrad, storlek, efterfrågan, geografiskt läge. Allt utifrån era behov. Detta för att maximera både intäkter och kundnöjdhet.

Förhöja

Vi ser till att ni och era parkörer får ut mer av er parkering. Med utökade tjänster såsom elbils-pooler, laddstationer, förvaring, leveranser och mycket mer höjer vi värdet av er parkeringsyta. Vi ger nytt liv till er parkering och bättre service till era kunder!

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi på Parkando jobbar för att höja värdet på er parkeringsyta? Kontakta oss idag!

Med vänlig hälsning,
Tobias & teamet på Parkando
070-933 55 37
tobias.wallin@parkando.se

Partners

Frågor & svar

Tyvärr kan vi inte hitta vad du söker
Vad är skillnaden mellan ett Förvaltningsavtal och ett Hyresavtal?

Vid ett Förvaltningsavtal så är det ni som fastighetsägare som är avtalspart i parkeringsavtalen som tecknas med hyresgäster. Parkando agerar ombud och förvaltar de avtal ni har. Omsättning och moms redovisar ni som fastighetsägare. I ett Hyresavtal så hyr ni som fastighetsägare ut er parkering till Parkando och vi i vår tur tecknar avtal med hyresgäster. Hyran är omsättningsbaserad och beror på avtalens prissättning. I denna modell redovisar Parkando både omsättning och moms.

Vad är en självfaktura?

En självfaktura är två fakturor i en kan man säga. I Parkandos uppdrag ingår bland annat att ta betalt från de som nyttjar parkeringsplatserna i en fastighet. Självfakturan ställs ut till er som fastighetsägare och specificerar hur mycket som aviserats för vilka platser, vad som är inbetalt, hur mycket som är utestående och eventuell moms. På självfakturan står det också hur mycket som kommer att betalas ut till er som fastighetsägare. Ni som fastighetsägare behöver därför inte skicka en faktura till oss. Självfakturering gör att fakturaadministrationen minimeras och sparar tid för er som kund!

Kan jag få information om hyresgäster, beläggning, kö-listor och intäkter i vår fastighet?

Självklart! Hör av er till oss via fastighetsagare@parkando.se så hjälper vi er med era önskemål.

Kan vi bestämma vilka som får hyra parkeringsplats i vår fastighet?

Som fastighetsägare har ni möjlighet att reglera vem som kan erbjudas parkering. Många fastighetsägare begränsar uthyrning och nyttjande till de som arbetar eller bor i fastigheten. I Parkandos uppdrag ingår att se till att denna typ av behov tas omhand.

Har ni parkeringsövervakning?

Ja! Vi erbjuder en komplett parkeringsförvaltning där rondering i olika former ofta ingår. Våra parkeringsvärdar är vår egen personal som framförallt fungerar som en ambassadör i de fastigheter vi förvaltar.

Vem fakturerar parkörerna/företagen för deras parkering?

Avisering av parkeringshyra ingår i vårt förvaltningsuppdrag. Det är alltså Parkando som ställer ut fakturor till våra gemensamma hyrestagare och parkörer. I uppdraget ingår det också sedvanlig påminnelse- och kravhantering. Vi erbjuder flera olika alternativ för avisering, allt från digitala alternativ till lite mer traditionella.